Hidroplast

ХИДРОПЛАСТ

Адитив за водонепропустливост на бетони и цементни малтери

ПРИМЕНА:
Кај сите видови бетонски мешавини, надворешна глет маса, фасадни малтери, цементни лепила за сите видови плочки како и други смеси кои се подложни на влијанија од вода.

КАРАКТЕРИСТИКИ:
Сите погоре споменати смеси и мешавини, ги прави отпорни од влијанија на влага, поточно ги прави водонепропустливи.

  • Ја подобрува нивната еластичност
  • Не дозволува појава на пукнатини
  • Во голема мера ја зголемува отпорноста од абразија
  • Ја подобрува нивната врзивост
  • Боја – млечно бела

УПАТСТВО ЗА РАБОТА:
Кога бетонската мешавина или цементните малтери се убаво хомогенизирани (измешани) со вода, непосредно пред самата нивна употреба, се додава ХИДРОПЛАСТ со непрестано мешање се до негово убаво хомогенизирање (3-5 мин) и тоа во процент според намената и потребата.

Description

ПОТРОШУВАЧКА:
Во зависност од потребите:

  • 1-2% од тежината на цементот кој се употребува за бетонски мешавини.
  • 1-2% од тежината на сите малтери
  • 1-2% од тежината на сите видови лементни лепила за плочки

РОК НА ТРАЕЊЕ:
Минимум една година во оригинална неотворена амбалажа како и добро ускладиштена.

УСКЛАДИШТУВАЊЕ:
Во оригинално пакување.
Рок на употреба — 12 месеци на температура од +5С до +35С.

ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА:
При работа се препорачува користење на лична заштитна опрема, според законските прописи во државата каде се користи овој производ.

ПАКУВАЊЕ:
Се испорачува во пластична амбалажа од 10 лит, 1000 лит., и по договор со купувачот.