Кланица за месо – Гостивар

Кланица за месо – Гостивар

Изведба на епоксиден под во кланица за месо во Гостивар  

Фабрика за пакување – ДИ Љуље – Тетово

Фабрика за пакување – ДИ Љуље – Тетово

Изведба на епоксиден под во фабрика за пакување ДИ ЉУЉЕ во Тетово

TCC Grand Plaza

TCC Grand Plaza

Апликација на ТЕЧНА ГУМА! Трајно решение за проблемите со вода и влага!

Изведба на ТЕЧНА ГУМА

Изведба на ТЕЧНА ГУМА

Изведба на ТЕЧНА ГУМА - хидроизолација со сопствена сертифицирана екипа на хидроизолатери. ТЕЧНАТА ГУМА е…

ССОУ “Моша Пијаде”

ССОУ “Моша Пијаде”

Санација и изведба на нов полиуретански под во ССОУ "Моша Пијаде" Тетово.