Изведба на епоксиден под во фабрика за пакување ДИ ЉУЉЕ во Тетово