Izokristal

ИЗОКРИСТАЛ

Хидроизолационен премаз за заштита и поправка на бетон преку процес на кристализациjа

ИЗОКРИСТАЛ е цементна основа, збогатена со активни иницијални криистализирачки компоненти; се нанесува како кашеста маса на посакуваната површина со четка. Се аплицира на хоризонтални и вертикални површини. Веднаш по апликација врз влажната подлога, производот реагира со влагата и врз стврднатиот бетон предизвикува кристализирачка реакција. Оваа реакција доведува до водонерастворлива кристална форма во сите канали и капиларни пори на бетонот, како и на пукнатини. Врши трајно запечатување на бетонот и спречува пенетрација на вода и други течности од која било насока. Дури и под висок хидростатски притисок ИЗОКРИСТАЛ исто така, подготвен во погуста форма, служи за санирање на дилатации на градежни споеви, или за поправка на пукнатини што протекуваат и врз други градежни дефекти. Отпорен е на позитивен и негативен притисок на вода.
Се препорачува за:

 • Резервоари
 • Постројки за третман на вода и отпадни води
 • Подземни простории
 • Фундаменти
 • Тунели и метроа
 • Базени, подземни паркинзи, тераси, подрумски простории и др.

Description

ПРЕДНОСТИ:

 • Отпорен на хидростатски притисок
 • Станува составен дел од подлогата
 • Може да ги запечати пукнатините до 0,4 мм
 • Може да се аплицира на позитивната или негативната страна од бетонска површина
 • Овозможува бетонот да дише
 • Нетоксичен
 • Не бара суви површини
 • Механички тешко се оштетува на рабовите
 • Без скапи површински прајмери и без израмнување на површината пред апликација
 • Не бара завршна обработка на аглите, спојките или меѓу мембраните
 • Не бара посебна заштита за време на полнење или за време на поставување на челик, жица мрежа или други материјали
 • Кристалната структура е постојана и со континуирано дејство

ПАКУВАЊЕ:
ИЗОКРИСТАЛ е спакуван во различни пакувања: 5кг, 25кг. или по договор со купувачот

СКЛАДИРАЊЕ:
Производот мора да се чува на суво и на минимална температура од 5С.
Рок на траење: една година кога се складира под соодветни услови.

ПОТРОШУВАЧКА:
Во зависност од рапавоста на површината, потрошу- вачката е 0,7 кг – 1,2 кг/м2